Posiadamy wieloletnie doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń ppoż. Prowadzimy szkolenia dla dużych zorganizowanych grup oraz dla pojedynczych osób. Zapewniamy wysoki poziom edukacji  dzięki profesjonalnej kadrze wykładowców oraz bardzo dobrym materiałom szkoleniowym. Atutem prowadzonych przez nas szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest wykorzystanie trenażerów, które pozwalają w praktyczny sposób nabyć umiejętności gaszenia pożarów przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego.

W naszej ofercie znajdą państwo szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzimy także szkolenia przeznaczone dla pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników.

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeznaczone jest dla pracowników  wyznaczanych do udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z art 209 § 1 pkt.2 Kodeksu Pracy.

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny. Zgodnie z Art. 237. § 2. Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Oferta firmy FLAMEX jest skierowana do wszystkich przedsiębiorstw, które zechcą w praktyce przeszkolić pracowników , od których wymaga się podejmowania środków zapobiegających pożarom, np. w przemyśle, handlu lub biurach.
Ćwiczona jest m.in. umiejętność bezpiecznego posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Zadanie polega na ugaszeniu ognia w trenażerze zasilanego gazem z butli LPG. Skuteczność działań ocenia instruktor znajdujący się na miejscu ćwiczeń.

W trakcie ćwiczenia istnieje możliwość symulowania pożarów cieczy palnych (alkohol, etylina, rozpuszczalniki) i dzięki temu porównywać zjawisko rozprzestrzeniania się pożaru.
Istnieje także możliwość ustawienia różnych stopni trudności gaszenia ognia. Np. scenariusz pożaru powierzchownego lub strumieniowego (jet fire).
W trakcie szkolenia wykorzystujemy makiety symulujące pożary silników, skrzynek przełączników, koszy na śmieci lub monitorów. Makiety są uzupełniane przez urządzenia demonstrujące wybuch puszki z aerozolem lub smarem.

Nad bezpieczeństwem szkolenia czuwają doświadczeni instruktorzy, którzy sterują ilością dostarczanego gazu za pomocą reduktora i zaworu odcinającego.

Zakres i tematyka szkoleń zostanie dopasowana do warunków określonych w zleceniu.
Prosimy o kontakt z naszym konsultantem.

Szkolenie p.poż.

Wielu pracowników będących w sytuacjach stresowych jakimi są zdarzenia związane z pożarami w zakładzie pracy nie wie jak się zachować, jak użuć sprzętu ochrony przeciwpożarowej. Prawidłowe zachowanie może ograniczyć straty materialne do minimum a przede wszystkim najważniejsze uratować zdrowie i życie współpracowników.

Często pracowni zapytani, gdzie w zakładzie znajduję się sprzęt gaśniczy i ewakuacyjny nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie. Statystyki mówią iż 80% wszystkich pożarów w zakładach pracy można było uniknąć, gdyby pracownicy byli praktycznie przeszkoleni w zakresie ochrony przeciwpożarowej i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.

Szkolimy profesjonalnie
Stanowisko treningowe do gaszenia pożarów testowych to urządzenie, które pozwala na symulowanie pożarów cieczy i gazów palnych. Gaszenie przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego pozwala na praktyczne ćwiczenie i doskonalenie umiejętności, które mogą okazać się bezcenne w razie wystąpienia pożaru na stanowisku pracy. Zadanie polega na ugaszeniu ognia w trenażerze zasilanym gazem z butli LPG. Skuteczność działań ocenia instruktor znajdujący się na miejscu ćwiczeń. Podczas szkolenia ćwiczona jest także umiejętność bezpiecznego posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

 

Firma FLAMEX posiada sprzęt do przygotowania imitacji pomieszczenia zadymionego. W trakcie szkolenia pracownicy przy wykorzystaniu namiotu szkoleniowego oraz urządzenia zadymiającego przekazują szkolącym zasady ewakuacji z pomieszczeń zadymionych i objętych pożarem.

Kto prowadzi szkolenie?
Zapewniamy wysoki poziom edukacji dzięki profesjonalnej kadrze wykładowców oraz bardzo dobrym materiałom szkoleniowym. Szkolenia prowadzą wykwalifikowani, z wieloletnim stażem, profesjonalnie przygotowani strażacy, którzy na co dzień mają do czynienia z sytuacjami pożarów i wypadków drogowych.

Czas trwania i program szkolenia
Czas trwania oraz program szkolenie dostosowujemy indywidualnie do potrzeb każdego klienta. Zazwyczaj szkolenie trwa od 3 do 8 godzin. Składa się części teoretycznej (wykłady) oraz praktycznej z wykorzystaniem sprzętu ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie odbywa się maksymalnie w grupach 30 osobowych.

Miejsce szkolenia
Szkolenia możemy przeprowadzić w Państwa firmie co obniża koszty związane z dojazdem, oraz skraca czas nieobecności pracownika w miejscu pracy do minimum. Może się ono również odbywać w siedzibie naszej firma a także w miejscu wskazanym przez Państwo np. podczas imprez integracyjnych.