Wykonujemy pomiary stężeń substancji niebezpiecznych przy pomocy podręcznego detektora gazów palnych. (Metan, Siarkowodór, Tlen, Tlenek Węgla) w miejscu prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

Zapewniamy konsultacje i nadzór nad prowadzeniem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w zakładach pracy na terenie woj. śląskiego.

Pomagamy w stworzeniu niezbędnej dokumentacji przy prowadzeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.