W związku z otrzymywaniem zapytań dotyczących zasad doboru urządzeń elektrycznych do pracy w strefach zagrożenia wybuchem podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu świadczonych usług o audyty urządzeń pracujących w strefach zagrożenia wybuchem. Właściwy dobór urządzeń elektrycznych pracujących w strefie stanowi istotny element całego systemu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

W ramach zlecenia wykonujemy inwentaryzacje urządzeń Ex oraz weryfikacje zasadności ich stosowania.

Punktem odniesienia są polskie normy oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z dnia 9 czerwca, poz. 817).

Służymy także radą przy doborze urządzeń do pracy w strefie zagrożenia wybuchem.